Skip to main content

Welkom in de Tabakshof

Bewoner
Uw dierbare: uniek en inspirerend. Wij halen voortdurend het beste in onze bewoners naar boven. Liefdevolle zorg voor dementerende ouderen: De Tabakshof!

Aandachtsvol
Aandacht voor u bij alles wat we doen. In De Tabakshof richten we ons op de wensen, belevingswereld en leefgewoonten van ouderen met dementie.

Gevoel van thuis
U leeft bij ons zoals u gewend bent. Uw gewoonten en activiteiten kunt u bij ons zoveel mogelijk voortzetten. Onze medewerkers hebben de tijd voor u.

Ervaringsverhalen van onze mantelzorgers
Lees hier enkele ervaringsverhalen van familieleden met dierbaren in De Tabakshof.